W dniach 14-15 maja 2015 roku PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Opole organizuje XI edycję Dni Otwartych.

 

Zainteresowani w trakcie Dni Otwartych będą mogli szczegółowo poznać proces wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła wraz z aspektami dotyczącymi ochrony środowiska. Będą mogli też zajrzeć na największy energetyczny plac budowy w Polsce, gdzie powstają dwa bloki energetyczne nr 5 i 6 o łącznej mocy około 1800 MW. Bloki te również będą dostosowane do produkcji ciepła.

 

Ponadto - zgodnie z programem wycieczek - zwiedzający będą mogli zobaczyć z bliska kluczowe urządzenia i instalacje energetyczne, między innymi kotły energetyczne, turbogeneratory, chłodnie kominowe czy centralną nastawnię elektrowni.

 

Zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze do 12 maja 2015 roku w godzinach 8:00-14:00.

 

Uwaga:

 

Osoby niepełnoletnie mogą zwiedzić Elektrownię Opole wyłącznie w towarzystwie rodziców, bądź prawnych opiekunów, natomiast zorganizowane grupy młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz uczelni wraz z opiekunami wyznaczonymi przez szkołę/uczelnię.

 

Informujemy, że ze względów bezpieczeństwa przyjmujemy tylko formalnie zgłoszone (poprzez wyznaczoną przez nas osobę do kontaktu) grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne.

 

Z uwagi na duże zainteresowanie kolejną edycją Dni Otwartych organizowanych przez Elektrownię Opole, a także ograniczone możliwości przyjęcia zainteresowanych, o czasie i terminie zwiedzania decyduje kolejność zgłoszenia.

 

Pliki do pobrania:

 

Osobą do kontaktu w sprawie organizacji wycieczek w ramach XI Dni Otwartych jest: Beata Florecka, tel.: 77 423 50 26, e-mail: beata.florecka@gkpge.pl.

elopole_site