Na placu budowy nowych bloków w Elektrowni Opole nadal prowadzone są intensywne prace montażowe. Aktualnie konstruowana jest maszynownia bloku nr 5. Przy budowie głównych maszynowni obu bloków łącznie zostanie wykorzystanych ok. 10 tys. ton stali, a cała konstrukcja osiągnie wysokość 52 metrów. 

 

- Łączny ciężar stali konstrukcji głównej maszynowni bloków nr 5 i 6 wyniesie około 10.000 ton, a całość prac montażowych zgodnie z harmonogramem zakończy się w drugim kwartale 2016 roku - informuje Tomasz Pluciński, zastępca dyrektora projektu budowy bloków nr 5 i 6 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. - Organizacja prac wymaga skoordynowania trwających robót żelbetowych w maszynowni oraz obiektów realizowanych w bezpośredniej bliskości: centralnego budynku elektrycznego, tuneli kablowych oraz kotłowni. Ze względu na zaawansowanie tych prac, szczególnej koordynacji wymaga transport pionowy - dodaje Pluciński. 

 

Podczas początkowego etapu montażu wykorzystywano 130-tonowy dźwig, na przełomie października i listopada tego roku sprowadzony zostanie dźwig klasy CC2800, a miesiąc później drugi - tej samej klasy.

 

- Praca dźwigami tej klasy daje możliwość montażu od 80 do 120 ton stali dziennie na blok. Montaż konstrukcji stalowej prowadzony będzie do wysokości 52 m obiektu maszynowni i podłużnej nawy nawęglania biegnącej nad maszynownią - precyzuje Tomasz Pluciński.

 

Na potrzeby składowania dostaw konstrukcji zarezerwowano około 13.500 m2 placów składowych i montażowych.

 

Oprócz montażu obiektów maszynowni trwają także m.in. prace montażowe przy głównej konstrukcji stalowej kotła bloku nr 5 oraz chłodni kominowej nr 5. Rozpoczęto również budowę konstrukcji wsporczej pod chłodnię kominową nr 6.

elopole_site