PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Opole, otrzymała na początku czerwca 2012 roku dofinansowanie na budowę instalacji do bezpośredniego podawania biomasy do kotła nr 2. Całkowity koszt projektu to ponad 55 mln zł, natomiast wartość dofinansowania z Unii Europejskiej sięga prawie 13 mln zł.

Najważniejszym celem budowy instalacji bezpośredniego podawania biomasy do kotła BP-1150 nr 2 jest efekt ekologiczny, który zostanie uzyskany poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla CO2 do atmosfery o 129.600 ton/rok. Przy budowie tej instalacji w komorze paleniskowej kotła zostaną zabudowane specjalne palniki biomasowe, dzięki którym podawanie biomasy do kotła nr 2 nie będzie odbywało się przez młyny węglowe. Pozwoli to na uzyskanie lepszych warunków przygotowania paliwa przed podaniem do komory paleniskowej oraz efektywniejszego spalania biomasy wraz z pyłem węglowym. Dzięki przedsięwzięciu elektrownia zużywając 90.000 ton biomasy rocznie, będzie w stanie wyprodukować 150.000 MWh zielonej energii. Inwestycję realizuje konsorcjum Mostostal Warszawa we współpracy z Przedsiębiorstwem Modernizacji Urządzeń Energetycznych „Remak” i Przedsiębiorstwem Inwestycyjno-Remontowym Energetyki i Przemysłu „Remak-Rozruch”, a zakończenie inwestycji i uruchomienie instalacji przewidziane jest na grudzień 2012 roku.

elopole_site