Elektrownia Opole na Dziecięcej Politechnice OpolskiejDo udziału w piątej edycji Dziecięcej Politechniki Opolskiej (DPO) zaproszony został Adam Żurek, dyrektor Oddziału Elektrownia Opole. Prelegent wraz z Przemysławem Marciszem, specjalistą ds. komunikacji zewnętrznej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA zaprezentował, 25 maja br. „Wirtualną wycieczkę po elektrowni konwencjonalnej”. Multimedialna prezentacja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dzieci podczas wykładu zapoznały się z najważniejszymi urządzeniami w elektrowni konwencjonalnej. Mogły również empirycznie sprawdzić próbki paliwa czyli węgla i biomasy, a także żużla, popiołu i gipsu. Zainteresowanie tematem było duże, co widoczne było przede wszystkim po pytaniach do prowadzących na końcu wykładu, a także po zapisach na kolejne dni otwarte, które w dniach 6 i 7 czerwca organizowane są w Elektrowni Opole. Wykład opolskich energetyków kończył rok akademicki. Był niezwykle uroczysty i łączył się z rozdaniem dyplomów dla dwustu dzieciaków. Na pamiątkę każde z nich otrzymało torby z gadżetami Elektrowni Opole, które przydatne będą w kolejnej edycji DPO. Pierwszy Uniwersytet Dziecięcy powstał w Tybindze w 2002 roku i od tego czasu wiele uczelni otworzyło się dla małych słuchaczy – od pięciu lat również w Opolu dzieci mogą pogłębiać swoją pasję poznawczą. Wykłady na Dziecięcej Politechnice Opolskiej odbywają się w soboty raz w miesiącu z zakresu badań i zainteresowań wykładowców specjalnie przygotowane dla młodego (bardzo młodego) audytorium w salach dydaktycznych Politechniki Opolskiej. Ze względu na wiek słuchaczy czas zajęć przewidziany jest na około 45 min. W trakcie wykładów Rodzice i Opiekunowie mogą śledzić wykład w sąsiednich salach.

elopole_site