Zarząd PGE Elektrowni Opole SA dokonał wyboru generalnego realizatora budowy dwóch bloków energetycznych o łącznej mocy 1800 MW. Zarząd PGE Elektrowni Opole SA w dniu 17 listopada 2011 roku rozstrzygnął postępowanie przetargowe na wybór generalnego realizatora inwestycji polegającej na budowie dwóch bloków energetycznych o mocy 900 MW każdy na parametry nadkrytyczne, opalanych węglem kamiennym. Po analizie i ocenie ofert ostatecznych, złożonych w dniu 1 sierpnia 2011 roku za najkorzystniejszą uznano ofertę konsorcjum Rafako SA, Polimex-Mostostal SA i Mostostal Warszawa SA. Z przyczyn formalnych postanowiono odrzucić ofertę konsorcjum Alstom Power sp. z o.o. Polska i Alstom Power Systems GmbH. Po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedmiot umowy realizowany będzie w formule EPC (engineering, procurement, construction - projektowanie, dostawa, budowa, rozruch, przekazanie do eksploatacji, serwis w okresie gwarancyjnym). PGE Elektrownia Opole SA wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie 54 miesięcy od daty wystawienia Polecenia Rozpoczęcia Prac w odniesieniu do Bloku 5 oraz w terminie 62 miesięcy od dnia wystawienia Polecenia Rozpoczęcia Prac  w odniesieniu do Bloku 6. Nowe bloki spełniać będą wszystkie krajowe i unijne normy z zakresu ochrony środowiska i umożliwią eksploatację optymalizującą zalety ekologiczne i ekonomiczne. Podstawowe założenia techniczne bloków 5 i 6:

  • Paliwo: węgiel kamienny
  • Moc elektryczna: 2x900 MW
  • Sprawność netto bloku: min. 45,5 proc.
  • Emisja CO₂: ok. 745 kg/MWh
  • Zakładany stopień wykorzystania mocy: ok. 80 proc. (średnio przez pierwsze 10 lat)
  • Zakładana produkcja energii elektrycznej netto: ok. 11,1 TWh rocznie (średnio przez pierwsze 10 lat)
  • Planowany termin oddania do eksploatacji (przy założeniu zawarcia umowy z Generalnym Realizatorem Inwestycji w 2011 r.) - IV kwartał 2016 r. (blok 5) i 2017 r. (blok 6).

elopole_site