Dzisiaj Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) wydała orzeczenie o odrzuceniu odwołania konsorcjum firm Alstom, uczestniczącego w postępowaniu na wybór generalnego realizatora budowy dwóch nowych bloków energetycznych w PGE Elektrowni Opole SA. Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrywała także dwa inne odwołania dotyczące postępowania - postępowanie odwoławcze dotyczące pierwszego z tych odwołań zostało umorzone w poniedziałek 9 stycznia br. z powodu wycofania odwołania, natomiast decyzja KIO w sprawie drugiego odwołania zostanie ogłoszona dzisiaj w godzinach popołudniowych.

elopole_site