dyplom_udtDyrektor PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole otrzymał z rąk podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Ilony Antoniszyn-Klik oraz wiceprezesa Urzędu Dozoru Technicznego Przemysława Ligenzy dyplom uznania za efektywną współpracę w obszarze minimalizowania ryzyka eksploatacji urządzeń technicznych oraz utrzymywanie wysokiego standardu bezpieczeństwa technicznego. Celem wizyty, która odbyła się 12 maja br. była m.in. zapowiedź zmiany filozofii funkcjonowania UDT - z kontrolnego na partnersko-ekspercki. Podczas spotkania goście zapoznali się również z planami inwestycyjnym elektrowni, związanymi głównie z rozpoczętą budową dwóch nowych bloków energetycznych. Wizyta zakończyła się przekazaniem pracownikom elektrowni - w kontekście 25-lecia transformacji ustrojowej - życzeń wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, dalszego harmonijnego rozwoju. [gallery ids="273569,273570"]

elopole_site