Naczelny Sąd Administracyjny uchylił w całości decyzje Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i  skierował do ponownego rozpoznania  sprawę  dotyczącą uwarunkowań środowiskowych dla budowy bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole co oznacza, że decyzja środowiskowa dla inwestycji w Opolu jest ważna i wykonalna. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) 2 października 2012 roku uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA) z dnia 12 stycznia 2012 roku uchylający decyzję Dyrektora Ochrony Środowiska I i II instancji ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bloków 5 i 6 w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole oraz uchylający zawieszenie wykonania tej decyzji między innymi ze skargi PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, wydając WSA wiążące zalecenia przy ponownym rozpoznawaniu sprawy. Wydany dzisiaj Wyrok NSA oznacza, że decyzja środowiskowa podlega wykonaniu. Dzięki temu PGE GiEK SA, posiadając ostateczne pozwolenia na budowę  kontynuuje proces inwestycyjny w Elektrowni Opole. Nowe bloki w Elektrowni Opole (2x900 MW) spełnią normy z zakresu ochrony środowiska. Dzięki wysokiej sprawności umożliwią eksploatację z niską emisyjnością dwutlenku węgla.

elopole_site