Teresa – bo od dziś tak właśnie ma na imię turbina, otrzymała imię Teresy Jednoróg – założycielki i od ponad dwudziestu pięciu lat lidera Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu.

Jesteśmy dziś świadkami symbolicznego zakończenia kolejnego etapu realizacji w harmonogramie inwestycji. Ukończenie montażu turbozespołu nr 5 otwiera drogę do przeprowadzenia rozruchu bloku wraz  z obiektami towarzyszącymi – powiedział dyrektor Elektrowni PGE w Opolu Bernard Ptaszyński.

Obecnie trwa także montaż turbozespołu nr 6 oraz kotłów parowych wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także montaż elektrofiltrów oraz instalacji mokrego odsiarczania spalin. Trwa również malowanie chłodni kominowej, która obsługiwać będzie blok 6. Na powłoce zewnętrznej wspomnianej chłodni powstaje ogromny rysunek – tęczy, słońca i nut – z jednej strony nawiązujący do sąsiadujących z nią chłodni, a z drugiej do Opola – stolicy polskiej piosenki. Ta nietypowa „praca plastyczna” to także wyzwanie logistyczne, ponieważ do pomalowania jest aż 4,5 ha powierzchni.

Niebawem inwestycja wkroczy w fazę rozruchu bloku 5 wraz z obiektami towarzyszącymi. Tzw. „zimny rozruch” ma na celu przeprowadzenie prób odbiorowych urządzeń i wyposażenia z podaniem czynnika roboczego.

W zakresie przedsięwzięć towarzyszących prace również przebiegają zgodnie z harmonogramem. Mowa tu przede wszystkim o Stacji Uzdatniania Wody, która zgodnie z planem została oddana do eksploatacji na początku września. Stacja uzdatni wodę dla czterech istniejących i dwóch powstających właśnie bloków.

Budowa nowych bloków energetycznych o łącznej mocy 1800 MW i  wartości 11,6  mld zł to największa inwestycja infrastrukturalna w Polsce po 1989 roku. Po oddaniu nowych jednostek Elektrownia PGE w Opolu zaspokajać będzie 8 proc. obecnego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną i będzie trzecią co do wielkości polską elektrownią, po Bełchatowie i Kozienicach.

Budowa rozpoczęła się w lutym 2014 roku. Inwestycja zrealizowana jest już w ponad 80 proc. Oddanie do eksploatacji bloku nr 5 planowane jest w drugim półroczu 2018 roku, a bloku nr 6 w pierwszym półroczu 2019 roku.

 

elopole_site