PGE Elektrownia Opole zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert sprzedaży biomasy na 2012 rok:

  • pochodzenia drzewnego w formie handlowej trociny oraz zrębki o wymiarze do 25 mm;
  • pochodzenia rolniczego (słoma, otręby zbożowe, śruta rzepakowa i inne) w formie handlowej pelet.
Powyższa oferta powinna zawierać:
  • rodzaj oferowanej biomasy;
  • gwarantowaną wielkość roczną w układzie kwartalnym;
  • oferowaną cenę netto loco odbiorca za 1 GJ energii chemicznej,
  • referencje od co najmniej jednego odbiorcy z energetyki zawodowej, lub:
  • potwierdzenie faktu dostarczania biomasy do odbiorcy z energetyki zawodowej przez okres minimum 1 roku.
W związku z tym, że dane te stanowić będą podstawę do tworzenia planu dostaw biomasy, oferty sprzedaży biomasy bez ww. informacji nie będą rozpatrywane. Minimalne wielkości roczne w ofertach nie mogą być niższe od:
  • 10.000 Mg dla biomasy pochodzenia drzewnego,
  • 3.000 Mg dla biomasy pochodzenia rolniczego,
Termin składania ofert: 14 października 2011 roku. PGE Elektrownia Opole zastrzega sobie prawo do wyboru ofert o najkorzystniejszych warunkach handlowych. Z wybranymi dostawcami zawarte zostaną umowy regulujące szczegółowe warunki dostaw biomasy. Dodatkowe informacje pod numerami telefonu: 77 423 56 02 lub 77 423 50 59 Oferty wraz z dokumentami rejestrowymi firmy prosimy przesyłać na adres: PGE Elektrownia Opole; 46-021 Brzezie k. Opola; wydział handlu. Pliki do pobrania:

elopole_site