Od dnia 28 czerwca 2011 r. – w związku z odbyciem  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego dokumenty sprawozdawcze Spółki za rok obrotowy 2010  – PGE Elektrownią Opole SA zarządza nowy zarząd powołany na VIII wspólną kadencję  w składzie: Tadeusz Witos, prezes zarządu, dyrektor naczelny. Jan Pilipionek, członek zarządu, dyrektor techniczny. Józef Rogalski, członek zarządu – z wyboru pracowników.

elopole_site