Podczas otwarcia konferencji, Bernard Ptaszyński, dyrektor Elektrowni Opole, podkreślił bardzo dobrą współpracę wszystkich zaangażowanych w realizację projektu. - Zrealizowana inwestycja jest niewątpliwie przykładem dobrej i harmonijnej współpracy. Dyrektor Ptaszyński za taką postawę również serdecznie podziękował.

W podobnym tonie wypowiedział się Rafał Lipiński, prezes zarządu SEEN Technologie, lidera konsorcjum i organizatora konferencji. – Rzadko się zdarza, że interesy inwestora i wykonawcy są zbieżne. W Elektrowni Opole tak było – niewątpliwie z korzyścią dla inwestycji.

Celem konferencji było podsumowanie doświadczeń nabytych w trakcie realizacji i uruchomienia inwestycji oraz omówienie aktualnych technologii i trendów w przygotowywaniu wody na potrzeby przemysłu. W drugim dniu spotkania, uczestnicy gościli w Elektrowni Opole i na miejscu mogli obejrzeć w pełni funkcjonującą Stację.

Dla przypomnienia, zrealizowana i uruchomiana w Elektrowni Opole Stacja Uzdatniania Wody została zaprojektowana i zbudowana od podstaw w ciągu dwóch i pół roku przez konsorcjum polskich firm: Seen Technologie – lider oraz jego partnerzy – Instal Warszawa i Elemont Opole-Brzezie. Celem inwestycji było zapewnienie wody o odpowiedniej jakości i w odpowiedniej ilości m.in. do uzupełniania strat obiegów chłodzących bloki energetyczne Elektrowni Opole, zasilania układu chłodzenia w centralnej sprężarkowni, zasilania instalacji odsiarczania spalin, czy awaryjnego zasilenia sieci wody p.poż. Podstawowym zadaniem instalacji uzdatniania wody jest usunięcie z niej zanieczyszczeń organicznych oraz związków żelaza, glinu i manganu. Dodatkowym wyzwaniem dla technologii jest duże ograniczenie ilości ścieków technologicznych możliwych do odprowadzenia m.in. do istniejącej oczyszczalni. Po budowie bloków 5 i 6 była to największa inwestycja realizowana w elektrowni na przestrzeni ostatnich lat. Nowa stacja uzdatniania wody będzie służyć nie tylko nowo budowanym, ale również eksploatowanym już blokom energetycznym 1-4. Ilość wody, jaką stacja uzdatniania będzie przygotowywała jest imponująca. W ciągu 24 godzin uzdatniać będzie aż 170 tys. m3 wody, co porównać możemy do dobowego przygotowania wody przez warszawski wodociąg północny.

Inwestycja obejmowała także modernizację przepompowni ujęcia wody na rzece Mała Panew, położonej w odległości około 3,5 km od elektrowni.

elopole_site