Obecnie na terenie budowy prace są wykonywane m.in. przy zbrojeniu płyty fundamentowej pod maszynownię bloku numer 6 oraz wylewaniu tzw. chudego betonu pod fundament maszynowni bloku numer 5. Na ukończeniu są prace związane ze wzmacnianiem gruntu (tzw. palowaniem pod jedną z kotłowni) oraz rozpoczęły się prace ziemne związane z wykopem pod pompownię wody chłodzącej jednej z chłodni.

 

Uruchomiliśmy już układ drenaży pod budynkami głównymi maszynowni i kotłowni. Pracę zaczęła także pompownia docelowa. Te roboty były bardzo istotne z powodu bliskiego sąsiedztwa rzeki i wysokich wód gruntowych w okolicy – mówi Zbigniew Wiegner ze spółki Polimex Projekt Opole Sp. z o.o., dyrektor budowy bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole.

 

Dwa realizowane bloki energetyczne, każdy o mocy brutto 900 MW, opalane będą węglem kamiennym. Rocznie zużyją ok. 4 mln ton węgla pochodzącego z Górnego Śląska. Zastosowanie najnowszych technologii pozwoli na uzyskanie sprawności netto w produkcji energii elektrycznej na poziomie 46 proc., co umożliwi znaczące ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko, w tym redukcję emisji dwutlenku węgla o ok. 25 proc. na jednostkę wyprodukowanej energii. W 2019 roku elektrownia, której budowę rozpoczęto blisko 11 miesięcy temu, będzie jedną z najnowocześniejszych siłowni węglowych na świecie.

 

Grupa Kapitałowa PGE realizuje ambitny program inwestycyjny na lata 2014-2020 o wartości ok. 50 mld zł. Na budowę nowych i modernizację istniejących aktywów wytwórczych Grupa PGE planuje wydać ok. 30 mld zł. Obok dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole, powstanie jeszcze m.in. nowa jednostka na węgiel brunatny w Elektrowni Turów.

 

W segmencie energetyki odnawialnej, na koniec 2015 r., Grupa planuje przekroczyć poziom 500 MW mocy zainstalowanej w lądowej energetyce wiatrowej, umacniając pozycję czołowego producenta czystej energii w Polsce.