Dzisiaj o godz. 13.00, w PGE Elektrownia Opole nastąpiło otwarcie ofert ostatecznych z cenami, w postępowaniu przetargowym na wybór generalnego realizatora budowy bloków energetycznych. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa bloków energetycznych w PGE Elektrowni Opole” o mocy brutto z przedziału 800-900 MW każdy. Oferty złożyły konsorcja firm: - Konsorcjum:

  • ALSTOM Power Sp. z o.o. Polska
  • ALSTOM Power Systems GmbH
- Konsorcjum:
  • RAFAKO SA
  • POLIMEX-MOSTOSTAL  SA
  • MOSTOSTAL WARSZAWA SA
Kolejnym etapem postępowania będzie ocena i analiza ofert, która może potrwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Termin realizacji zamówienia od wydania polecenia rozpoczęcia prac wynosi 54 miesiące w odniesieniu do bloku nr 5 oraz 62 miesiące dla bloku nr 6. Zamówienie będzie realizowane w formule EPC (engineering, procurement, construction) - projektowanie, dostawa, budowa, rozruch, przekazanie do eksploatacji, serwis w okresie gwarancyjnym. Nowe bloki spełniać będę wszystkie krajowe i unijne normy z zakresu ochrony środowiska i umożliwią eksploatację, optymalizującą zalety ekologiczne i ekonomiczne. Dla nowych bloków w PGE Elektrowni Opole zastosowane zostaną rozwiązania technologiczne pozwalające na uzyskanie parametrów nadkrytycznych (temperatura pary >600 st. C, ciśnienie pary >25 MPa) i wysokiej efektywności wytwarzania energii elektrycznej na poziomie osiąganym przez najnowocześniejsze, europejskie bloki energetyczne. Sprawność wytwarzania energii elektrycznej netto nowych bloków wyniesie minimum 45,5%.

elopole_site