2013_02_01_podpisanie_umowy_noxPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddział Elektrownia Opole oraz konsorcjum firm: Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe Energetyki i Przemysłu „Remak-Rozruch” SA podpisały w dniu 1 lutego 2013 umowę na zabudowę instalacji redukcji emisji tlenków azotu do atmosfery na blokach energetycznych nr 1, 2 i 4 w Elektrowni Opole. Jest to bardzo ważna inwestycja z punktu widzenia ochrony środowiska. Realizacja powyższego zadania pozwoli w efekcie na dostosowanie istniejących bloków do wymagań Dyrektywy 2010/75/UE (Dyrektywa IED). Harmonogram realizacji całego przedsięwzięcia zakłada przeprowadzenie modernizacji bloków w latach 2013-2015, podczas planowych postojów remontowych. Projekt został zarekomendowany do wsparcia finansowego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie około 31 mln złotych. W opublikowanej liście rankingowej zajął wysokie – 2 i 3 miejsce. Kwota ta stanowi 30% kosztów kwalifikowanych planowanych na realizację instalacji dla bloków nr 1 i 4. Dodatkowo, projekt uzyskał przyrzeczenie pożyczki w wysokości 45 mln zł na preferencyjnych warunkach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie około 145,5 mln zł netto. Należy podkreślić, że już w roku 2011 w Elektrowni Opole dostosowano do nowych wymagań w zakresie emisji NOx blok nr 3, który jako pierwszy z dużych bloków energetycznych w Polsce pracuje przy wykorzystaniu takiej samej technologii niekatalitycznego odazotowania spalin. Tę innowacyjną w skali europejskiej energetyki instalację zrealizowało konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe Energetyki i Przemysłu „Remak-Rozruch”, Mobotec AB i SEFAKO SA.

elopole_site