Komisja Energetyki Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach oraz Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej zorganizowała 21 listopada 2014 roku w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole 149 zebranie naukowe Komisji Energetyki. W zebraniu uczestniczyło około 35 naukowców teoretyków i praktyków. Podczas spotkania Elektrownię Opole i jej znaczenie w Polskiej Grupie Energetycznej zaprezentował Adam Żurek, Dyrektor PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole. Referat merytoryczny pt. „Budowa bloków energetycznych na parametry nadkrytyczne – założenia techniczne, harmonogram realizacji” wygłosił natomiast Tomasz Pluciński, Główny Specjalista ds. Inwestycji. W zastępstwie profesora Waldemara Skomudka, Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej z ciekawym referatem wystąpił także inżynier Henryk Podhajecki, były pracownik PSE Operator S.A., który mówił o zasadności „sieciowej” budowy bloków nadkrytycznych w opolskiej elektrowni. Zebranie naukowe Komisji Energetyki po dyskusji nad referatami zakończyło się zwiedzaniem elektrowni ze szczególnym uwzględnieniem placu budowy bloków nr 5 i 6. [gallery ids="273862,273863,273864,273865,273866,273867,273868,273869,273861"]  

elopole_site