Zgodnie z harmonogramem toczą się prace przy budowie bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole. Zakończone zostały prace przygotowawcze w zakresie organizacji prac przy fundamencie turbogeneratora maszynowni bloku nr 5. Pozwoliło to zgodnie z planem rozpocząć proces konstruowania żelbetowej płyty górnej turbogeneratora. Dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technicznych podczas eksploatacji turbogenerator nie będzie przenosił drgań na pozostałe elementy bloku.

 

 

Fundament turbogeneratora będzie składał się z płyty górnej posadowionej na wibroizolacji i konstrukcji wsporczej, które zaprojektowane są w konstrukcji żelbetowej.

 

- Płyta górna będzie składała się z rygli podłużnych i poprzecznych. Jej wymiary będą wynosiły odpowiednio - 60 m długości oraz 17,4 m szerokości w części turbinowej i 12,9 m szerokości w części generatorowej. Płyta będzie miała grubość w granicach od 3,5 do 4 m - informuje Tomasz Pluciński, zastępca dyrektora projektu budowy bloków nr 5 i 6 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. - Płyta zostanie oparta na 58 wibroizolatorach, które umieszczone będą na głowicach 14 słupów na wysokości 12 m. Wibroizolatory są  elastycznym elementem pośrednim pomiędzy urządzeniem a podłożem. Ich celem jest znaczne zmniejszenie sił dynamicznych przenoszonych na podłoże - dodaje. Dzięki temu podczas eksploatacji turbogenerator nie będzie przenosił drgań na pozostałe elementy bloku.

 

Objętość mieszanki betonowej potrzebnej do zabetonowania płyty wyniesie 2 100 m3. Zakończenia prac przy fundamencie turbogeneratora bloku nr 5 planowane jest w połowie listopada 2015 roku.

 

Oprócz montażu obiektów maszynowni bloku nr 5 i 6 kontynuowane są także m.in. prace montażowe przy głównej konstrukcji stalowej kotła i kotłowni bloku nr 5 oraz chłodni kominowej nr 5. Główna konstrukcja stalowa kotła bloku nr 5 osiągnęła już wysokość 120 m, a wysokość chłodni kominowej bloku nr 5 zbliża do 115 m.

 

Mocno zaawansowane są również prace przy budowie placów węglowych oraz budynków przesypowych nawęglania zewnętrznego pod realizowane bloki energetyczne.

 

- Prace przy budowie bloków nr 5 i 6 prowadzone są zgodnie z harmonogramem - podsumowuje dyrektor Pluciński.

elopole_site