W roku 2013 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Opole (PGE GiEK SA) jest sponsorem kilku ciekawych projektów w województwie opolskim. Realizowane są one w różnych obszarach kultury, nauki i sportu, przez wiodące opolskie instytucje i organizacje. 19 maja PGE GiEK SA była sponsorem III Maratonu Opolskiego – imprezy, która z roku na rok gromadzi coraz większą ilość uczestników z wielu krajów Europy (w roku bieżącym biegało ponad 700 osób). Organizatorem maratonu było Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Kolejnym wspieranym projektem był XI Opolski Festiwal Nauki (24-27 maja), podczas którego opolskie uczelnie i ośrodki naukowo-badawcze (w roku bieżącym wiodącym organizatorem był Uniwersytet Opolski) zaprezentowały swój potencjał. Z obszaru kultury firma sponsorowała także Noc Kultury (8-9 czerwca br.). Koordynatorem tego przedsięwzięcia była Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu. Noc Kultury w 2013 roku odbyła się po raz czwarty, a prezentowało się około 40 instytucji i stowarzyszeń (teatry, muzea, galerie, uczelnie, ośrodki kultury, filharmonia). Natomiast na rzecz społeczności lokalnej gminy Dobrzeń Wielki PGE GiEK SA podpisała umowę sponsoringową z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dobrzeniu Wielkim i sponsoruje cykl dziewięciu festynów rekreacyjno-integracyjnych (we wszystkich sołectwach gminy). Zainteresowanym podajemy terminy i miejsca najbliższych sponsorowanych festynów: 22-23 czerwca – Krzanowice; 29-30 czerwca – Kup; 7 lipca – Borki; 13-14 lipca – Chróścice; 27-28 lipca – Świerkle; 3-4 sierpnia – Czarnowąsy; 10-11 sierpnia – Dobrzeń Wielki.  

elopole_site