W dniu 27 czerwca b.r. PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna wraz z Kompanią Węglową, mając na uwadze możliwość ponownego uruchomienia projektu inwestycyjnego budowy dwóch bloków energetycznych o mocy 900 MW każdy w Elektrowni Opole, popisały list intencyjny, na podstawie którego zobowiązały się do przeanalizowania ekonomicznych i prawnych możliwości zawarcia umowy długoterminowej na dostawy węgla kamiennego wydobywanego przez Kompanię Węglową do Elektrowni Opole, w tym w szczególności bloków objętych projektem (po ich wybudowaniu) oraz ewentualnego zaangażowania Kompanii w realizację Projektu Opole - w szczególności zaangażowania kapitałowego. Spółki zakładają, że efektem działań powinno być wypracowanie modelu zapewniającego wybudowanie bloków objętych projektem oraz zapewnienie Kompanii zbytu węgla kamiennego.

elopole_site