Zarząd PGE Elektrowni Opole SA podpisał dzisiaj z konsorcjum Rafako SA, Polimex-Mostostal SA oraz Mostostal Warszawa SA umowę na budowę dwóch bloków energetycznych o łącznej mocy 1800 MW. Bloki nr 5 i 6 o mocy 900 MW każdy powstaną w formule EPC (Engineering, Procurement, Construction - projektowanie, dostawa, budowa, rozruch, przekazanie do eksploatacji, serwis w okresie gwarancyjnym). Zgodnie z warunkami umowy, Konsorcjum zobowiązało się zrealizować zamówienie w terminie 54 miesięcy od daty wystawienia polecenia rozpoczęcia prac (blok nr 5) oraz 62 miesięcy od daty wystawienia polecenia rozpoczęcia prac (blok nr 6). Warunkiem wystawienia polecenia rozpoczęcia prac jest m.in. dostarczenie przez PGE Elektrownię Opole S.A. decyzji o pozwoleniu na budowę. Wartość netto umowy wynosi 9.397.000.000 zł (11.558.310.000 zł brutto). Strony zawarły ponadto dzisiaj porozumienie i aneks, w którym ograniczyły ryzyka stron, związane ze złożoną przez Konsorcjum Alstom skargą do Sądu Okręgowego w Łodzi oraz związane z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylającym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Nowe bloki w Elektrowni Opole będą spełniać wszystkie krajowe i unijne normy z zakresu ochrony środowiska. Dzięki wysokiej sprawności umożliwią eksploatację z niską emisyjnością CO2 oraz konkurencyjnymi kosztami paliwowymi. Podstawowe założenia techniczne bloków:

  • Paliwo: węgiel kamienny
  • Moc elektryczna: 2x900 MW
  • Sprawność netto bloku: min. 45,5 proc.

elopole_site