Turbinę 18K370 i generator GTHW-360 na bloku nr 3 wyremontuje Spółka Alstom Power, która 28 maja 2012 roku podpisała kontrakt na około 20 mln zł. Kontrakt obejmuje wykonanie remontu kapitalnego turbozespołu bloku nr 3 wraz z  modernizacją niektórych węzłów turbiny. Modernizacja obejmuje między innymi: uszczelnienia wewnętrzne części wysokoprężnej, zmianę geometrii zaczepów nóżek łopatek wirnika części niskoprężnej w celu wydłużenia żywotności oraz elektrohydrauliczny układ regulacji (EHR) wraz z układem zabezpieczeń turbozespołu. W ramach remontu kapitalnego i modernizacji turbina zostanie przystosowana do instalacji systemu OPTILIFE z modułem Bloku Ograniczeń Termicznych wraz z Optymalizatorem Rozruchu i Monitoringu Żywotności głównych elementów turbiny. Remont kapitalny przeprowadzony przez producenta turbiny w połączeniu z wieloletnią Umową Serwisową, obejmującą wszystkie bloki, pozwoli na wydłużenie okresów międzyremontowych. Zakończenie ruchu próbnego i oddanie bloku do ponownej eksploatacji planowane jest na 24 października 2012 r.

elopole_site