W dniach 6-7 października 2011 roku PGE Elektrownia Opole organizuje siódmą edycję Dni Otwartych. Zainteresowani tradycyjnie będą mogli poznać proces wytwarzania energii i ciepła oraz zapoznać się z mechanizmami działania elektrowni. Zwiedzający będą mogli między innymi zapoznać się z pracą laboratorium chemicznego i badań nieniszczących. Zgłoszenia wraz z podaniem adresu zamieszkania dla osób niepełnoletnich, bądź numeru dowodu osobistego dla osób pełnoletnich, przyjmowane są w dni robocze do 3 października  2011 roku, w godzinach: 8:00-14:00. Osoba do kontaktu: Pani Dorota Wiśniewska, tel. 077 423 50 59, tel. kom. 695 386 210, e-mail: dorota.wisniewska@gkpge.pl. Uwaga: Osoby niepełnoletnie mogą zwiedzić PGE Elektrownię Opole wyłącznie w towarzystwie rodziców, bądź prawnych opiekunów. Natomiast zorganizowane grupy młodzieży gimnazjów, szkół zawodowych, techników i liceów wraz z opiekunami wyznaczonymi przez szkołę. O czasie i terminie zwiedzania decyduje kolejność zgłoszenia. Ze względów bezpieczeństwa przyjmujemy tylko osoby i grupy formalnie zgłoszone. Dołączone pliki:

elopole_site