W dniach 17-18 maja 2012 roku PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA - Oddział Elektrownia Opole organizuje ósmą edycję Dni Otwartych. Zainteresowani tradycyjnie będą mogli poznać proces wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz mechanizmy działania elektrowni. Zwiedzający będą mogli zobaczyć między innymi kotły, turbiny, chłodnie kominowe czy centralną nastawnię elektrowni. Tematem przewodnim VIII Dni Otwartych natomiast będzie funkcjonowanie ratownictwa technicznego w elektrowni. Zgłoszenia wraz z podaniem adresu zamieszkania dla osób niepełnoletnich, bądź numeru dowodu osobistego dla osób pełnoletnich, przyjmowane są w dni robocze do 14 maja 2012 roku, w godzinach: 8:00-14:00. Osoba do kontaktu: Pani Dorota Wiśniewska, tel. 077 423 50 59, tel. kom. 695 386 210, e-mail: dorota.wisniewska@gkpge.pl. Uwaga: Osoby niepełnoletnie mogą zwiedzić Elektrownię Opole wyłącznie w towarzystwie rodziców, bądź prawnych opiekunów. Natomiast zorganizowane grupy młodzieży gimnazjów, szkół zawodowych, techników i liceów wraz z opiekunami wyznaczonymi przez szkołę. O czasie i terminie zwiedzania decyduje kolejność zgłoszenia. Ze względów bezpieczeństwa przyjmujemy tylko osoby i grupy formalnie zgłoszone. Dołączone pliki:

elopole_site