Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna SA informuje, iż w dniu 19 lutego 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Fundacji ClientEarth Poland na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 sierpnia 2011 roku utrzymującą w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 30 grudnia 2010 roku ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bloków 5 i 6 w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole. Powyższy wyrok WSA nie jest prawomocny i przysługuje od niego skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. WSA wydał powyższy wyrok w wyniku uchylenia przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 2 października 2012 r. wcześniejszego wyroku WSA (z dnia 12 stycznia 2012 r.) dotyczącego uchylenia decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 sierpnia 2011 r. oraz poprzedzającej ją decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 30 grudnia 2010 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bloków 5 i 6 w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez WSA.  

elopole_site