2014_09_11_statuetka_elopolePGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA nagrodzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu statuetką „W Trosce o Środowisko”. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Opole od 1996 roku korzysta ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadań proekologicznych prowadzących do ograniczenia emisji do atmosfery. Między innymi zastosowała mniej uciążliwą dla środowiska technologię spalania, poprzez budowę instalacji ograniczającej emisję. Zmodernizowała chłodnię kominową, co m.in. pośrednio spowodowało mniejsze zużycie energii. Zainstalowała również instalacje oczyszczania spalin, w tym instalacje odpylające – wykonała retrofit elektrofiltru bloku nr 2. Elektrownia wykorzystuje również lokalne źródła energii odnawialnej, dzięki wybudowanej instalacji do bezpośredniego podawania biomasy do kotła nr 2. Natomiast w 2013 roku firma zaciągnęła trzy pożyczki na łączną kwotę 45 mln zł na budowę instalacji ograniczającej emisję tlenków azotu z bloków 1, 2 i 4. W sumie od 1996 roku Elektrownia Opole zawarła siedem umów pożyczek na kwotę ponad 70 mln zł, a łączny koszt dofinansowanych zadań wynosi 211 mln zł. wfosigw finansowanie1

elopole_site