2014_X_Dni_Otwarte_elopole_2Dużym zainteresowaniem cieszyły się X Dni Otwarte w Elektrowni Opole, którą w dniach 8-10 maja 2014 roku zwiedziło łącznie prawie 500 osób. Jednym z głównych tematów poruszanych podczas Dni była rozpoczęta budowa nowych bloków energetycznych. Natomiast tematem przewodnim z okazji 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej było przede wszystkim ukazanie efektów projektów unijnych. Podczas tych dni w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole można było zobaczyć instalacje, które zostały dofinansowane ze środków unijnych: instalację odazotowania spalin oraz instalację dawkowania biomasy do kotła. Można było również zajrzeć na plac budowy przyszłych bloków energetycznych nr 5 i 6. Pobyt w elektrowni składał się z dwóch etapów. Pierwszym z nich była prezentacja multimedialna wyjaśniająca zasady działania Elektrowni Opole z uwzględnieniem najnowszych instalacji służących ochronie środowiska. W prezentacji uwzględniono również informacje dotyczące budowanych bloków energetycznych. W drugim etapie uczestnicy zobaczyli najważniejsze urządzenia energetyczne, takie jak turbiny, kotły wraz z młynami węglowymi czy chłodnie kominowe. Podczas zwiedzania elektrowni padało wiele pytań od gości, na które odpowiadali przewodnicy. Najczęściej pytano o ilości spalanego węgla, ilość zatrudnionych pracowników, o nowe bloki i pracę w elektrowni, a nawet o zarobki. Zwiedzający byli pod wrażeniem wielkości obiektów i instalacji, ale najbardziej zafascynowani byli Centralną Nastawnią Elektrowni i jej nowoczesnością. [gallery ids="273562,273563,273564,273565"]

elopole_site