Plakat_ELOW dniach 8-10 maja 2014 roku PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Opole ma przyjemność zaprosić na X edycję Dni Otwartych. Zainteresowani w trakcie Dni Otwartych będą mogli szczegółowo poznać proces wytwarzania energii elektrycznej wraz z aspektami dotyczącymi ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy, a także (w związku z 10-leciem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej) projektami współfinansowanymi ze środków unijnych w zakresie ochrony środowiska. Zgodnie z programem wycieczek zwiedzający będą mogli zobaczyć z bliska kluczowe urządzenia i instalacje energetyczne, między innymi kotły energetyczne, turbogeneratory, chłodnie kominowe czy centralną nastawnię elektrowni. Zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze do 7 maja 2014 roku w godzinach 8:00-14:00. Uwaga: Osoby niepełnoletnie mogą zwiedzić Elektrownię Opole wyłącznie w towarzystwie rodziców, bądź prawnych opiekunów, natomiast zorganizowane grupy młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz uczelni wraz z opiekunami wyznaczonymi przez szkołę/uczelnię. Informujemy, że ze względów bezpieczeństwa przyjmujemy tylko formalnie zgłoszone (poprzez wyznaczoną przez nas osobę do kontaktu) grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne. Z uwagi na duże zainteresowanie kolejną edycją Dni Otwartych organizowanych przez Elektrownię Opole, a także ograniczone możliwości przyjęcia zainteresowanych, o czasie i terminie zwiedzania decyduje kolejność zgłoszenia. Pliki do pobrania:

Osobą do kontaktu w sprawie organizacji wycieczek w ramach X Dni Otwartych jest: Beata Florecka, tel.: 77 423 50 26, e-mail: beata.florecka@gkpge.pl.

elopole_site