Tematem przewodnim tegorocznych Dni Otwartych jest obchodzony przez Elektrownię Opole jubileusz 25-lecia synchronizacji I bloku elektrowni z Polskim Systemem Elektroenergetycznym. Dla przypomnienia stało to się 23 lutego 1993 roku. Data synchronizacji I bloku stanowi datę uruchomienia Elektrowni Opole.

W tym roku zainteresowani będą mogli nie tylko poznać proces wytwarzania energii elektrycznej wraz z aspektami dotyczącymi ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy,a także uzyskać wiele ciekawych informacji z historii jej budowy, uruchomienia i bieżącego funkcjonowania. Odwiedzający będą mogli zobaczyć także kluczowe urządzenia i instalacje energetyczne: kotły energetyczne, turbogeneratory, chłodnie kominowe czy centralną nastawnię elektrowni. Poza tym goście będą mogli przyjrzeć się postępowi prac  na największym europejskim placu budowy, związanym z budową bloków energetycznych nr 5 i 6.

Zapisy prowadzi oraz wszelkich informacji udziela:

Pani Beata Florecka
tel.: 77 423 5026
e-mail:
beata.florecka@gkpge.pl

Zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze, do 16 maja 2018 roku  (w godzinach 8:00 - 14:00).

Uwaga:

Osoby niepełnoletnie mogą zwiedzić Elektrownię Opole wyłącznie w towarzystwie rodziców, bądź prawnych opiekunów, natomiast zorganizowane grupy młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz uczelni wraz z opiekunami wyznaczonymi przez szkołę/uczelnię.

Informujemy, że ze względów bezpieczeństwa przyjmujemy tylko formalnie zgłoszone (poprzez wyznaczoną przez nas osobę do kontaktu) grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne.

Z uwagi na duże zainteresowanie kolejnymi edycjami Dni Otwartych organizowanych przez Elektrownię Opole, a także ograniczone możliwości przyjęcia zainteresowanych, o czasie i terminie zwiedzania decyduje kolejność zgłoszenia.

elopole_site