– Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszą elektrownią. Do współorganizacji naszego projektu zaprosiliśmy opolskie uczelnie. Chcemy pokazać potencjał naszego zakładu, a przy okazji także potencjał dydaktyczno-naukowy opolskich szkół wyższych. Dlatego szczególnie zapraszamy młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Szacujemy, że w ciągu dwóch dni elektrownię odwiedzi ok. 800-900 osób – mówi Tomasz Gabor, kierownik wydziału organizacji i administracji elektrowni.  

Zainteresowani będą mogli nie tylko poznać proces wytwarzania energii elektrycznej wraz z aspektami dotyczącymi ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy, ale także poznać ofertę dydaktyczno-naukową opolskich uczelni.

Odwiedzający będą mogli przyjrzeć się kluczowym urządzeniom i instalacjom energetycznym, w tym energetycznym kotłom, turbogeneratorom, chłodniom kominowym czy centralnej nastawni elektrowni. Przy okazji goście zobaczą postęp prac na największym europejskim placu budowy, czyli na budowie bloków energetycznych nr 5 i 6.

Zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze od 3 do 18 kwietnia 2017 roku w godzinach 8:00 – 14:00.

Osobą do kontaktu w sprawie organizacji wycieczek w ramach XIII Dni Otwartych jest:

Pani Beata Florecka

tel.: 77 423 5026

e-mail: beata.florecka@gkpge.pl

Uwaga:

Osoby niepełnoletnie mogą zwiedzić Elektrownię Opole wyłącznie w towarzystwie rodziców, bądź prawnych opiekunów, natomiast zorganizowane grupy młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz uczelni wraz z opiekunami wyznaczonymi przez szkołę/uczelnię.

Informujemy, że ze względów bezpieczeństwa przyjmujemy tylko formalnie zgłoszone (poprzez wyznaczoną przez nas osobę do kontaktu) grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne.

Z uwagi na duże zainteresowanie kolejnymi edycjami Dni Otwartych organizowanych przez Elektrownię Opole, a także ograniczone możliwości przyjęcia zainteresowanych, o czasie i terminie zwiedzania decyduje kolejność zgłoszenia.

elopole_site