Nasze oddziały

Zarząd PGE Elektrowni Opole SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2010 r. podjęło Uchwałę w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r., przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 265,78 zł brutto na jedną akcję. Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej PGE Elektrowni Opole SA w dniu 17 sierpnia 2010 r.

elopole_site