W dniu 9 stycznia 2012 roku Rada Nadzorcza PGE Elektrowni Opole SA powołała z dniem 10 stycznia 2012 roku Jana Pilipionka na stanowisko prezesa zarządu PGE Elektrowni Opole SA oraz powołała z dniem 10 stycznia 2012 roku Tadeusza Plaminiaka na stanowisko członka zarządu PGE Elektrowni Opole SA.

elopole_site