Grupa młodych związkowców NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego wraz z przedstawicielami związku zawodowego IG BCE z Niemiec gościli w PGE Elektrowni Opole. Związkowcy spotkali się 11 października 2010 roku z Dariuszem Całusem, członkiem zarządu PGE Elektrowni Opole, który omówił rolę przedstawicieli pracowników w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Celem wizyty ponadto było zapoznanie uczestników z warunkami pracy oraz sposobami jakimi PGE Elektrownia Opole dba o ochronę środowiska naturalnego. Na koniec spotkania odbyła się wycieczka po elektrowni, podczas której goście zapoznali się przede wszystkim z urządzeniami chroniącymi środowisko - w tym z instalacją zmniejszającą emisję tlenków azotu.

elopole_site