W akademii udział wzięli wicewojewoda opolski Tomasz Witkowski, prezesi i dyrektorzy spółek współpracujących z Elektrownią Opole, przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, przedstawiciele duchowieństwa, środowisk akademickich i pracownicy opolskiej elektrowni. Spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna reprezentował Kazimierz Suchcicki, członek rady nadzorczej PGE GiEK, Sławomir Podkówka, wiceprezes zarządu ds. finansowych oraz Waldemar Lutkowski, wiceprezes zarządu. Gospodarzem uroczystości był Mirosław Pietrucha, dyrektor Elektrowni Opole.

– Waszą pracą, drodzy Energetycy, wpływacie na rozwój gospodarczy naszego kraju – przypomnę tylko, ze blisko 40 procent krajowej energii elektrycznej produkują nasze elektrownie, a elektrownia opolska ma w tym znaczny – blisko 12-procentowy – udział – podkreślił Sławomir Podkówka, wiceprezes zarządu ds. finansowych PGE GiEK, składając życzenia opolskim energetykom.

Sławomir Podkówka nawiązał także do jubileuszu Klubu HDK PCK przy Elektrowni Opole, zaznaczając że członkowie klubu propagują szczytną ideę krwiodawstwa, która jest przykładem humanitaryzmu i otwartości na potrzeby innych. – Dziękuję Państwu za najcenniejszy dar i życzę dużo zdrowia oraz sukcesów w dalszej działalności klubu – dodał wiceprezes.

Życzenia energetykom z Elektrowni Opole złożył gospodarz uroczystości – dyrektor Mirosław Pietrucha. – Elektrownia Opole pełni kluczową rolę w polskim systemie elektroenergetycznym. Osiągana wysoka dyspozycyjność oraz sprawność bloków w Opolu to efekt pracy zespołowej całej załogi, którą doceniamy świętując Dzień Energetyka – podkreślił Mirosław Pietrucha.

Podczas uroczystości kilkudziesięciu pracowników opolskiej elektrowni uhonorowano państwowymi, branżowymi i zakładowymi odznakami i wyróżnieniami. Przyznano dziesięć złotych medali za długoletnią służbę, dziesięć honorowych odznak: „Za zasługi dla energetyki”, pięć medali „Za zasługi dla Elektrowni Opole”, a 15 pracowników wyróżniono dyplomem uznania. Czterem krwiodawcom wręczono przyznane przez Ministra Zdrowia odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Z okazji jubileuszu zakładowego Klubu Honorowych Dawców Krwi, w teatrze wyłożono kronikę klubu, w której można było wpisać okolicznościowe życzenia.

Z okazji Dnia Energetyka w teatrze przygotowano wystawę zdjęć Elektrowni Opole autorstwa Jarosława Małkowskiego. Uczestników gali zaproszono także na spektakl teatralny pt.: „Czeski dyplom”.

elopole_site