elektrownia_opole.jpg

Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna od lat prowadzi swoją działalność w sposób zrównoważony, przy zachowaniu wysokich standardów ekologicznych. Nie tylko przestrzegamy wszelkich przepisów i norm środowiskowych, ale także ciągle pracujemy nad poprawą sprawności wytwarzania energii i obniżaniem energochłonności procesów wytwórczych. Wykorzystane w opolskiej elektrowni najlepsze technologie oraz rozwiązania pozwalają na znaczne ograniczenie oddziaływania na środowisko. Utrzymanie wpisu do rejestru EMAS, który jest wyrazem uznania dla wdrażaniem kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska, to prestiż bycia w gronie organizacji, które prowadzą swoją działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Elektrownia Opole w lipcu 2005 r., jako pierwsze przedsiębiorstwo w Polsce, została umieszczona w krajowym rejestrze EMAS. Było to rezultatem działań związanych z rozwojem i doskonaleniem wdrożonego w 2001 roku systemu zarządzania środowiskiem według wymagań normy ISO14001.

System ekozarządzania i audytu EMAS (ang. EcoManagement and Audit Scheme) to unijny system certyfikacji środowiskowej, który funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

EMAS to użyteczne narzędzie budowania kultury zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami i energią. Wymagania systemu ekozarządzania i audytu EMAS dają wytyczne, dzięki którym można porządkować obowiązki w zakresie ochrony środowiska, optymalizować ponoszone koszty i efektywnie zarządzać energią i zasobami. System ekozarządzania i audytu EMAS to także wiarygodny system raportowania oddziaływań organizacji na środowisko, który ułatwia prowadzenie otwartego dialogu z zainteresowanymi stronami.

elopole_site