Kluczowym elementem zawartego porozumienia są wspólne ćwiczenia terenowe energetyków i wojskowych przeprowadzane na terenie i w otoczeniu Elektrowni Opole. Takie terenowe ćwiczenia z wykorzystaniem agregatów dużej mocy były już przeprowadzane kilkakrotnie między innymi w Opolu, Częstochowie i Bytomiu.

Od wielu lat współpracujemy ze służbami mundurowymi i chętnie udostępniamy nasze obiekty i infrastrukturę do ćwiczeń oraz symulacji sytuacji kryzysowych. Te działania podnoszą kompetencje pracowników elektrowni w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej państwa, do której należy Elektrownia Opole. Cieszę się z nawiązania współpracy z żołnierzami, bo dzięki temu poszerzamy nasze kompetencje w zakresie zabezpieczenia stabilnej pracy elektrowni w sytuacjach kryzysowych – podkreśla Mirosław Pietrucha, dyrektor Elektrowni Opole.

Podczas organizowanych ćwiczeń żołnierze szkolą się i czerpią z wiedzy specjalistów w zakresie energetyki i działań na wypadek sytuacji kryzysowych. Ćwiczenia mają na celu sprawdzenie zdolności osobowych i sprzętowych do niesienia wsparcia społecznościom lokalnym, na wypadek ewentualnej przerwy w dostawie energii. Ich celem jest również wymiana doświadczeń.

Nasza pomoc podczas energetycznych awarii masowych i w sytuacjach kryzysowych będzie możliwa tylko wtedy, jeśli odpowiednio wcześniej się do niej przygotujemy. Wspólne szkolenia, wymiana doświadczeń i doskonalenie procedur, mają przede wszystkim wesprzeć i usprawnić działania służb energetycznych przy przywracaniu zasilnia lub przy zapewnieniu zasilania zastępczego – powiedział płk. Tomasz Białas, dowódca 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

WOT dysponuje specjalistycznym sprzętem, który w trudnych, awaryjnych sytuacjach może być wykorzystany jako zasilanie doraźne kluczowych obiektów na danym terenie. Ten sprzęt to między innymi kontenerowe elektrownie polowe (KEP). KEP-900 składa się z trzech zespołów spalinowo-elektrycznych o mocy 2 x 250 kW i 1 x 400 kW.

Elektrownia Opole jest największym producentem energii elektrycznej na Opolszczyźnie i trzecią co do wielkości elektrownią w kraju. Oddział od lat inicjuje wsparcie oraz współuczestniczy w realizacji działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w dostawach prądu, współpracując z jednostkami dbającymi o ochronę życia oraz zdrowia społeczności lokalnych.

elopole_site