elektrownia_opole.jpg

Prace modernizacyjne realizowane są w ramach zawartego w 2018 r. kontraktu „Modernizacja elektrofiltrów na blokach 1 do 4 – dostosowanie do konkluzji BAT w PGE GiEK Oddział Elektrownia Opole”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w formie pożyczek. Zgodnie z planem modernizacja obejmuje wymianę elektrofiltrów, instalacji odprowadzania popiołu spod elektrofiltrów oraz instalacji i systemów elektrycznych, a także Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA).

W nowych elektrofiltrach zastosowano rozwiązania techniczne podnoszące skuteczność odpylania: zwiększono ilość indywidualnie regulowanych stref odpylania z 3 do 4, zastosowano wyższe napięcia międzyelektrodowe oraz nowy system wyrównywania przepływów spalin do elektrofiltrów, całkowicie przebudowano kanały spalin dolotowych do elektrofiltrów, a także wprowadzono układ regulacji pracy elektrofiltrów w zależności od stężenia pyłu.

Prace modernizacyjne realizowane są w terminach remontów kapitalnych poszczególnych bloków w latach 2019-2021.

W latach 2019-2020 zmodernizowane zostały elektrofiltry bloków nr 1 i 2, dla których przeprowadzono pomiary gwarancyjne, potwierdzające oczekiwany stopień redukcji pyłu. W 2020 r. rozpoczęła się również modernizacja elektrofiltrów bloku nr 3, z kolei modernizacja elektrofiltrów na bloku nr 4 rozpocznie się w marcu 2021 roku.

PGE GiEK: emisje pod kontrolą

Po modernizacji elektrofiltrów Elektrownia Opole będzie spełniała nowe standardy emisji pyłu określone w konkluzjach BAT.

Jesteśmy przygotowani na zaostrzone wymagania unijne dotyczące emisji substancji. Odpowiedzialnie zarządzamy wpływem na otoczenie, w związku z tym nasze działania dostosowujemy do wytycznych Unii Europejskiej i z wyprzedzeniem inwestujemy w jednostki wytwórcze w taki sposób, by spełniały najwyższe standardy technologiczne i środowiskowe. Wszystko po to, by produkcja energii odbywała się z jak najmniejszym wpływem na środowisko naturalne – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Obok wytwarzania energii elektrycznej, która w 31 proc. pokrywa zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, ochrona środowiska jest dla PGE GiEK priorytetowym aspektem działalności. Spółka stosuje w swoich jednostkach wytwórczych technologie, które nie tylko znacznie ograniczają emisje substancji do atmosfery, ale wyprzedzają daty graniczne rozpoczęcia obowiązywania norm zawartych w konkluzjach BAT, zakładających wdrożenie najlepszych i najbardziej proekologicznych dostępnych technologii, które zaczną obowiązywać od sierpnia 2021 r.

elopole_site