dyrektor-oddzialu-miroslaw_pietrucha_elo-certyfikat.jpg

Audyt weryfikacyjny przeprowadzony przez Jednostkę UDT-CERT z Wrocławia zakończył się uzyskaniem certyfikatu, który poświadcza spełnienie wszystkich wymogów zalecanych dla grupy przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Audyt potwierdził, że rekomendowane przez zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna i wdrożone w Elektrowni Opole regulacje spełniają wymogi Resortu Rozwoju, Pracy i Technologii, opracowane we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Dzięki wprowadzonym procedurom, nawet w szczytowej fazie zachorowań w naszym kraju, w elektrowni udało się zapewnić ciągłość działania i utrzymać niewielki odsetek osób chorujących na COVID-19.  Elektrownia Opole jest także liderem wśród dużych pracodawców na terenie województwa opolskiego pod względem przeprowadzonych szczepień ochronnych przeciw tej chorobie – podkreśla Mirosław Pietrucha, dyrektor Elektrowni Opole.

PGE GiEK wdrożyła we wszystkich swoich oddziałach procedury, które mają na celu ograniczenie ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Dzięki temu bez przeszkód realizuje swoją działalność wydobywczą i wytwórczą w czasach pandemii.

elopole_site