elo_emas_za-2022.jpg
eldo_emas_za-2022.jpg

System EMAS jest najbardziej wiarygodnym spośród obecnie funkcjonujących systemów środowiskowych w Unii Europejskiej, stanowiąc instrument dedykowany przedsiębiorstwom i organizacjom zobowiązującym się dobrowolnie do oceny wpływu na środowisko i doskonalenia własnej działalności proekologicznej.

Rejestracja w systemie ekozarządzania i audytu EMAS oznacza spełnienie przez organizację najbardziej restrykcyjnych norm ochrony środowiska, co potwierdzane jest corocznym wpisem danej organizacji do Rejestru EMAS przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Obecność elektrowni PGE GiEK w gronie organizacji prowadzących swoją działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i posiadających rejestrację w systemie EMAS potwierdza, że nasza priorytetowa działalność, jaką jest produkcja energii elektrycznej, odbywa się przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie i jednocześnie dowód na skuteczność wdrażanych przez nas rozwiązań proekologicznych podkreśla Zbigniew Kasztelewicz, p.o. prezesa zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w systemie EMAS postrzegane są jako organizacje, które w sposób efektywny i przejrzysty ograniczają swoje oddziaływanie na otoczenie.

Elektrownia Opole, wielokrotnie wcześniej wyróżniana za aktywne zaangażowanie w działania prośrodowiskowe, już w 2005 r. jako pierwsza organizacja w Polsce wdrożyła europejski system EMAS. Oprócz niej na liście znalazła się również Elektrownia Dolna Odra, która zarejestrowała się w tym systemie jako pierwsza w województwie zachodniopomorskim i jako trzecia elektrownia zawodowa w kraju.

Certyfikaty stanowią docenienie ich wieloletniej działalności, prowadzonej w sposób zrównoważony i przy zachowaniu wysokich standardów ekologicznych.

Pliki deklaracji środowiskowych (do pobrania):

elopole_site