prezes-kasztelewicz-z-pge-giek-odbiera-ceryfikaty-emas-z-rak-ministra-kowalczyka.jpg

EMAS to obecnie najwyższe ekologiczne wyróżnienie i najbardziej wiarygodny ze standardów zarządzania środowiskowego. Certyfikaty, z rąk Henryka Kowalczyka, ministra środowiska oraz Andrzeja Szweda-Lewandowskiego, generalnego dyrektora ochrony środowiska, odebrał Zbigniew Kasztelewicz, wiceprezes zarządu ds. wydobycia PGE GiEK. Wyróżnienia zostały wręczone podczas ceremonii rozpoczęcia Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO System w Poznaniu.

System ekozarządzania i audytu EMAS (EcoManagement and Audit Scheme) to unijny system certyfikacji środowiskowej, adresowany do wszystkich organizacji, zarówno przedstawicieli firm, jak i instytucji niekomercyjnych, zainteresowanych wdrażaniem kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska. Rejestracja w systemie ekozarządzania i audytu EMAS oznacza spełnienie przez organizację najbardziej restrykcyjnych wymagań z zakresu ochrony środowiska. Spełnienie tych wymagań jest potwierdzane certyfikatem przyznawanym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Certyfikacja naszych dwóch oddziałów, Elektrowni Opole i Zespołu Elektrowni Dolna Odra to docenienie naszej wieloletniej działalności prowadzonej w sposób zrównoważony, przy zachowaniu wysokich standardów ekologicznych - przestrzeganiu wszelkich przepisów i norm środowiskowych. Ochrona środowiska jest dla nas priorytetowym aspektem działalności. Koncentrujemy się na rekultywacji terenów pogórniczych, ograniczeniu emisji gazów i pyłów do atmosfery, ochronie wód i gleb oraz ich racjonalnym wykorzystywaniu. Poprawa sprawności wytwarzania energii, obniżanie energochłonności procesów wytwórczych, a także dywersyfikacja paliw pozwala PGE GiEK na dostarczenie naszym odbiorcom ekologicznego produktu, przy zachowaniu konkurencyjnych cen. Stale monitorujemy emisje substancji do atmosfery i odnotowujemy istotne ich obniżenie we wszystkich naszych jednostkach wytwórczych, nie tylko elektrowniach, które zostały dzisiaj wyróżnione, ale także w Bełchatowie i Turowie - powiedział podczas uroczystości Zbigniew Kasztelewicz, wiceprezes ds. wydobycia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Elektrownia Opole dla środowiska naturalnego

emas_elektrownia-opole.jpg

Elektrownia Opole to jedna z najmłodszych i najnowocześniejszych polskich elektrowni opalanych węglem kamiennym. Łącznie pracuje w niej sześć bloków energetycznych. Cztery Uruchomione w latach 1993-1997 cztery bloki charakteryzują się wysoką dyspozycyjnością i bardzo niskim współczynnikiem awaryjności. Zakończona w 2019 roku budowa dwóch nowoczesnych bloków energetycznych, każdy o mocy 900 MW brutto, była największym projektem inwestycyjnym w Polsce po 1989 roku, zwiększając bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Nowe bloki w Opolu produkować będą do 12,5 TWh energii elektrycznej rocznie, co pozwoli na zaspokojenie potrzeb ponad 4 mln gospodarstw domowych. Jednostki zostały zbudowane z zastosowaniem najnowszych technologii, dzięki czemu uzyskano ich sprawność w produkcji energii elektrycznej na poziomie co najmniej 45,5 proc., co oznacza ok. 25 proc. niższą emisję CO2 w porównaniu do pracujących w Polsce elektrowni starszej generacji. Po oddaniu nowych jednostek, cała Elektrownia Opole może zaspokoić 8 proc. obecnego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną i jest trzecią co do wielkości polską elektrownią, po Bełchatowie i Kozienicach. Do produkcji energii wykorzystywać będzie węgiel kamienny w ilości ok. 4 mln ton rocznie, pochodzący z kopalń Polskiej Grupy Górniczej.

Czysta energia z Zespołu Elektrowni Dolna Odra

W skład Zespołu Elektrowni Dolna Odra wchodzą Elektrownia Dolna Odra w Nowym Czarnowie koło Gryfina oraz zlokalizowane w Szczecinie Elektrociepłownia Pomorzany i Elektrociepłownia Szczecin. Obecnie prowadzone są prace, które pozwolą odtworzyć moce wytwórcze w Elektrowni Dolna Odra. To jeden z priorytetów inwestycyjnych Grupy PGE i kolejna flagowa inwestycja, pozwalająca Zespołowi Elektrowni Dolna Odra na utrzymanie pozycji lidera wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na Pomorzu Zachodnim.

Dwa bloki gazowo-parowe o łącznej mocy ok. 1400 MW zostaną zbudowane na wydzielonym terenie znajdującym się w sąsiedztwie istniejących bloków elektrowni w Nowym Czarnowie. Taka lokalizacja pozwoli na wykorzystanie potencjału płynącego z dostępności paliwa dostarczanego do terminala LNG w Świnoujściu oraz planowanej trasy gazociągu Baltic Pipe. Będzie także odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na elastyczne moce w systemie energetycznym w tym regionie, ze względu na dużą moc zainstalowaną lądowych farm wiatrowych, które charakteryzują się uzależnieniem produkcji energii elektrycznej od zmiennych warunków pogodowych. Realizacja projektu przyczyni się istotnie do realizacji celów klimatycznych UE i jest zgodna ze światowymi trendami w energetyce zakładającymi budowę niskoemisyjnych jednostek wytwórczych, co doskonale wpisuje się w strategiczne kierunki rozwoju Grupy PGE. Projektowane nowoczesne jednostki wytwórcze będą miały szansę na długoterminowe wsparcie dzięki mechanizmowi Rynku Mocy. Będzie to możliwe, w szczególności, dzięki spełnieniu wymagań konkluzji BAT oraz kryterium emisyjności poniżej 550 kg CO2/MWh, wymaganego przez Unię Europejską. Przedmiot zamówienia o szacunkowej wartości ok. 4 mld zł zakłada realizację inwestycji w formule „pod klucz”. Wstępny harmonogram inwestycji zakłada rozstrzygnięcie przetargu i wybór wykonawcy na przełomie 2019 i 2020 roku, a początek komercyjnej eksploatacji nowych bloków planowany jest na 1 stycznia 2024 roku. Ostateczny harmonogram określony zostanie w umowie ze zwycięzcą przetargu. Jednym z kluczowych czynników dla terminowej realizacji inwestycji jest sprawna realizacja przyłącza gazowego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System.

Dodatkowo, tereny Zespołu Elektrowni Dolna Odra przygotowywane są do budowy nowych mocy fotowoltaicznych w ramach dużego Programu PV. Wstępne analizy wskazują, że docelowo mogłyby tam zostać zlokalizowane panele słoneczne o mocy nawet 125 MW.

emas_zespol-elektrowni-dolna-odra.jpg

 

elopole_site