Wraz z pracownikami elektrowni w uroczystości wzięli udział: Paweł Kukiz, Poseł na sejm RP, Sławomir Kłosowski, Wojewoda Opolski, a także przedstawiciele świata nauki, strony społecznej, służb mundurowych i duchowieństwa.

Grupę Kapitałową PGE reprezentował Przemysław Kołodziejak, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej i wiceprezesi spółki PGE GiEK Norbert Grudzień oraz Waldemar Lutkowski.

W słowach skierowanych do pracowników Elektrowni Opole Przemysław Kołodziejak, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej, podkreślił strategiczną rolę energetyków w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa.

Dzięki zaangażowaniu pracowników sektora energetycznego, każdego dnia miliony Polaków mają zagwarantowane stabilne i bezpieczne dostawy energii. Jest to szczególnie istotne właśnie teraz, w obliczu aktualnej sytuacji geopolitycznej na świecie, w której znalazła się również Polska. Dzięki poświęceniu, z jakim Państwo wykonują codziennie swoje obowiązki – jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju - powiedział Przemysław Kołodziejak, wiceprezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. Operacyjnych - Elektrownia Opole jest bardzo ważnym miejscem na energetycznej mapie Polski. Jest trzecią największą elektrownią konwencjonalną w Polsce, pod względem zainstalowanej mocy. To tutaj od 30 lat wytwarzana jest energia dla ponad 4 milionów gospodarstw domowych. Ma ona ogromne znaczenie dla polskiej gospodarki, zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym – dodał Przemysław Kołodziejak.

Norbert Grudzień, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych i transformacji PGE GiEK, składając życzenia podkreślił, że odpowiedzialna praca wielu zdeterminowanych osób umożliwiła rozwój elektrowni i zwiększenie jej mocy z 2160 MW na aż 3340 MW. Odniósł się także do aspektów środowiskowych.

Nie ulega wątpliwości, że minione trzydziestolecie Elektrowni Opole to okres jej dynamicznego rozwoju i nieustannego zwiększania mocy wytwórczych. Opolska elektrownia to również doskonały przykład dbałości o środowisko naturalne. Posiada wszystkie dostępne instalacje minimalizujące oddziaływanie na środowisko - spełnia polskie i europejskie normy emisji. A potwierdzeniem tego jest także wdrożony i funkcjonujący system zarządzania środowiskowego oraz wpis - jako pierwszej firmy w Polsce - do sytemu EMAS – mówił Norbert Grudzień.

Zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne nie tylko mieszkańcom Opola i naszego regionu ale także odgrywamy istotną rolę w Krajowym Systemie Energetycznym. Jesteśmy odpowiedzialnym pracodawcą, zaangażowanym w tworzenie bezpiecznych warunków realizacji obowiązków zawodowych. Ponad połowa zatrudnionych dziś w elektrowni osób pracuje tu od 30 lat, pamięta synchronizację pierwszego bloku i oficjalne rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej.  Jesteśmy jednym z największych podatników w regionie, a Opole rozwija się także dzięki środkom przekazywanym od 2017 roku do budżetu miasta - powiedział Mirosław Pietrucha, dyrektor elektrowni.

Uroczyste obchody Dnia Energetyka były okazją do docenienia pracowników za ich pracę i uhonorowania państwowymi, branżowymi i okolicznościowymi odznaczeniami. Medalem „Za długoletnią służbę” uhonorowano 10 pracowników, resortową odznakę „Za Zasługi dla Energetyki” otrzymało 19 pracowników, „Medalem Za Zasługi dla Elektrowni Opole” wyróżnionych zostało siedem osób, a 30 pracownikom wręczono Dyplomy Uznania. Ponadto, podczas uroczystości, na ręce Jego Magnificencji prof. dra hab. inż. Marcina Lorenca, wręczono dyplom ze specjalnymi podziękowaniami dla Politechniki Opolskiej za wieloletnią współpracę.

elopole_site