Podstawowym zadaniem wyłączników generatorowych jest zapewnienie niezawodności i bezpieczeństwa układom wyprowadzenia mocy. Jeśli pojawią się zakłócenia w elektrowni, dzięki GCB możliwe jest natychmiastowe wyłączenie obwodu i uchronienie generatora, transformatorów i innych kluczowych urządzeń przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

Obecnie największym producentem i niekwestionowanym liderem w projektowaniu oraz wytwarzaniu wyłączników generatorowych na świecie jest międzynarodowy koncern ABB Power Grids. Posiada on 70-procentowy udział w rynku, dostarczając swoje produkty do ponad 100 krajów, w tym Polski. Co ważne realizując kontrakty, koncern z Zürichu, zagwarantował sobie niemal wyłączność na usługi serwisowe.

Wyjątek zrobił dla ekipy z Elektrowni Wodnej Żarnowiec. To w tej elektrowni szczytowo-pompowej zainstalowano w 1994 r. pierwsze w Polsce wyłączniki generatorowe. Wchodzący na nasz rynek koncern ABB zdecydował się wtedy przygotować wybranych pracowników z Żarnowca do samodzielnego serwisowania urządzeń. Od tego czasu stale doskonalą oni swoje umiejętności podczas cyklicznych szkoleń w Szwajcarii, uzyskując w siedzibie producenta stosowne certyfikaty.

Właściwy serwis wyłączników generatorowych jest jednym z kluczowych elementów gwarantujących bezpieczną pracę bloków energetycznych w naszych elektrowniach, co w praktyce przekłada się na zapewnienie niezakłóconych i ciągłych dostaw energii elektrycznej do milionów polskich domów. Korzystanie z unikatowych kompetencji specjalistów z poszczególnych spółek z Grupy PGE pozwoli nam w przyszłości jeszcze efektywniej dbać o bezpieczeństwo energetyczne Polski – podkreśla Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Obecnie w naszym kraju zainstalowanych jest około stu urządzeń GCB. Połowa z nich znajduje się w elektrowniach należących do Grupy PGE, odpowiednio 36 sztuk w PGE GiEK oraz po 12 w PGE Energia Ciepła i PGE Energia Odnawialna. Jedynie w tej ostatniej spółce możliwy był serwis własny przeprowadzany przez ekipę z EW Żarnowiec.

Od tego roku to się zmieni. ABB Power Grids, doceniając kompetencje techniczne i standardy organizacyjne żarnowieckich specjalistów, zgodził się, by wyłączniki generatorowe z kolejnych elektrowni należących do Grupy PGE były przez nich serwisowane. W pierwszej kolejności dotyczy to urządzeń GCB w Zespole Elektrowni Dolna Odra oraz Elektrowni Bełchatów, Opole i Turów należących do PGE GiEK. Kolejna umowa obejmować będzie sześć elektrociepłowni należących do PGE Energia Ciepła.

Co ważne umowa z ABB Power Grids gwarantuje nam też dostęp do części serwisowych po cenach fabrycznych oraz pomoc techniczną – powiedział Piotr Książek, dyrektor PGE Energia Odnawialna Oddział EW Żarnowiec.

A to umożliwi optymalizację kosztów serwisu w ramach Grupy PGE oraz dalszy rozwój kompetencji pracowników spółki odpowiedzialnych za stan techniczny i bezpieczeństwo elektrowni – dodał Paweł Mazurkiewicz, p.o. prezesa PGE Energia Odnawialna.

elopole_site