wreczenie-odznaczen_elo_2020.jpg

 

Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, tegoroczne uroczystości odbyły się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa oraz z ograniczoną liczbą gości.

W akademii uczestniczył Adrian Czubak – Wojewoda Opolski. Spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna reprezentował Norbert Grudzień, wiceprezes zarządu ds. wytwarzania i zarządzania majątkiem. Gospodarzem uroczystości był Mirosław Pietrucha – dyrektor Elektrowni Opole.

Podczas akademii Norbert Grudzień, podkreślił kluczową rolę, jaką odgrywa Elektrownia Opole w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. – Wykorzystane w opolskiej elektrowni najlepsze technologie oraz rozwiązania lokują ją wśród najnowocześniejszych elektrowni świata i pozwalają na znaczne ograniczenie oddziaływania na środowisko – powiedział Norbert Grudzień, wiceprezes zarządu ds. wywarzania i zarządzania majątkiem PGE GiEK.

Wiceprezes PGE GiEK jednocześnie zwrócił uwagę na konieczność podejmowania działań związanych z procesem transformacji energetycznej, w szczególności dotyczących realizacji projektów ukierunkowanych na rozwój niskoemisyjnej energetyki. W tym obszarze znaczącą rolę w projekcie budowy farm fotowoltaicznych odegrają również tereny Elektrowni Opole.

Podczas akademii 59 wyróżniających się pracowników uhonorowano medalami i odznaczeniami państwowymi, branżowymi i zakładowymi.

elopole_site