W opolskiej akcji „Lasów Pełnych Energii” wzięło udział ok. 40 osób między innymi uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 w Opolu, którzy we współpracy z pracownikami Elektrowni Opole zasadzili około 3000 jednorocznych sadzonek sosny zwyczajnej.

Dzięki inicjatywie „Lasy Pełne Energii” realizujemy działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju, aktywnie wspierając postawy ekologiczne wśród mieszkańców regionów, w których prowadzimy naszą działalność. Sadzenie nowych lasów jest szczególnie ważne wobec pogorszającej się jakości powietrza związanej z tzw. niską emisją, odpowiedzialności za przyszłe pokolenia i stan środowiska naturalnego – powiedział Andrzej Legeżyński, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Warto pamiętać, że w PGE GiEK lasy sadzimy nie tylko od święta, ale również w ramach bieżącej rekultywacji terenów pogórniczych w Bełchatowie i Turowie, gdzie do tej pory posadziliśmy łącznie ok. 47 milionów drzew – dodaje Andrzej Legeżyński.

W trakcie akcji młodzież miała również okazję poszerzyć swoją wiedzę o przyrodzie oraz o funkcjonowaniu Lasów Państwowych. Dodatkowo, w miejscu, w którym powstał nowy opolski „Las Pełen Energii”, Elektrownia Opole umieściła uliki trzcinowe z pszczołą samotnicą murarką rudą, dzięki czemu zwiększyła się ilość zapylaczy i wzbogaciła bioróżnorodność okolicznych lasów. Tegoroczna akcja zorganizowana została we współpracy z Leśnictwem Walidrogi, które należy do opolskiego nadleśnictwa.

Takie inicjatywy, jak „Lasy Pełne Energii”, kształtują postawy prośrodowiskowe oraz wzmacniają świadomość ekologiczną w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Na co dzień Elektrownia Opole prowadzi wiele działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego, a tegoroczna akcja jest potwierdzeniem, że aktywnie dbamy o otaczającą nas przyrodę – podkreśla Mirosław Pietrucha, dyrektor Elektrowni Opole, który osobiście wziął udział w opolskiej edycji akcji Lasów Pełnych Energii.

Program Lasy Pełne Energii, realizowany od 2000 roku, to jeden z najważniejszych programów Grupy PGE w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Jego celem jest poprawa jakości powietrza, stanu wód gruntowych, odbudowa drzewostanu w polskich lasach, czynna ochrona przyrody oraz edukacja przyrodnicza i ekologiczna. Formuła programu zakłada również realizację działań i projektów z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej we współpracy z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w ochronę środowiska naturalnego, a także wspieranie parków narodowych, obszarów chronionych i pomników przyrody.

Program kształtuje właściwe postawy społeczne i ekologiczne, sprzyja nawiązywaniu i pielęgnowaniu relacji dobrosąsiedzkich Grupy PGE z lokalnymi społecznościami oraz wspiera projekty istotne dla obszarów chronionych sąsiadujących z jednostkami PGE.

Akcje sadzenia drzew w terenie poprzedzane są spotkaniami edukacyjnymi z leśnikami, których celem jest przybliżenie uczestnikom zasad ochrony środowiska oraz świadomego korzystania z zasobów, takich jak woda, energia czy ciepło.

W ciągu 22 lat w programie udział wzięło blisko 25 tysięcy osób, które posadziły wspólnie ponad 600 tysięcy drzew (głównie sosen, świerków i dębów) w 35 lokalizacjach na terenie 14 województw.

elopole_site