elektrownia-opole.jpg

 

Wsparcie otrzymały projekty, które zakładają redukcję emisji pyłów poprzez modernizacje elektrofiltrów na blokach 3 i 4. Wcześniej, w lutym br. Spółka zawarła z WFOŚiGW trzy umowy o udzielenie pożyczek, co łącznie daje sumę 187,4 mln zł na ograniczenie emisyjności jednostek opolskiej elektrowni, dostosowując ją do Konkluzji BAT. 

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo energetyczne wiążemy z troską o środowisko naturalne. Zrealizowaliśmy już kilkadziesiąt projektów współfinansowanych ze środków pomocowych, które zyskały aprobatę funduszu ochrony środowiska, co jest najlepszym dowodem, że działania naszej spółki w zakresie ochrony środowiska są dostrzegane i doceniane. Tak duże wsparcie finansowe przyczyni się do dostosowania pracy bloków do zaostrzonych norm środowiskowych, które zaczną obowiązywać już za dwa lata. Zapewni to pracę bloków 3 i 4 Elektrowni Opole po 2021 roku i przyczyni się do poprawy jakości powietrza - zapewnia Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

PGE GiEK sukcesywnie ogranicza emisyjność

Wśród kilkudziesięciu projektów proekologicznych PGE GiEK, współfinansowanych ze środków pomocowych, znajdują się m.in. realizowane w elektrowniach Turów i Bełchatów. Pozyskane środki stanowiły niemal 50 proc. łącznych kosztów realizowanych zadań. Wsparcie podchodziło z NFOŚiGW w Warszawie, a także z wojewódzkich funduszy w Łodzi, Opolu, Wrocławiu, Toruniu, Szczecinie i Zielonej Górze oraz z europejskich funduszy strukturalnych, dystrybuowanych przez instytucje krajowe, bezpośrednio z Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Fundusze pozyskano na inwestycje o charakterze proekologicznym, które służą poprawie jakości powietrza, np.: budowa i modernizacja instalacji odsiarczania i odazotowania spalin, która znacznie ogranicza emisje dwutlenku siarki i tlenków azotu.

Inwestycje w nasze aktywa wytwórcze sprawiają, że ich uciążliwość dla środowiska naturalnego jest  ograniczana, a wykorzystanie najlepszych dostępnych technologii umożliwia dalszą poprawę. W latach 1989-2018 nasze elektrownie: Bełchatów, Opole, Turów i Dolna Odra zredukowały emisje: tlenków siarki (SOX) o 93 proc., tlenków azotu (NOX) o 61 proc., oraz pyłu o 99 proc. – wylicza Robert Ostrowski.

 

elopole_site