Opolskie Konfrontacje Teatralne, współorganizowane przez Ministerstwo Kultury oraz samorząd województwa, są okazją do zaprezentowania w jednym miejscu najbardziej wartościowych inscenizacji klasyki polskiej. Kierując się troską o kulturę narodową, spółka PGE GiEK wraz z Elektrownią Opole od kilku lat wspiera finansowo opolski Teatr im. Jana Kochanowskiego – mówi Mirosław Pietrucha, dyrektor Elektrowni Opole.

Cieszymy się, że PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna jest po raz kolejny partnerem Opolskich Konfrontacji Teatralnych. Udział sponsorów w naszym przedsięwzięciu podnosi rangę festiwalu i pozwala na jego bardziej uroczystą oprawę – dodaje Norbert Rakowski, dyrektor Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka Żywa to jeden z najstarszych festiwali w Polsce, którego celem jest zwiększenie obecności polskich tekstów klasycznych w repertuarach współczesnych teatrów oraz wzmacnianie zainteresowania nimi dzisiejszych twórców i odbiorców.

elopole_site