Jednomegawatową farmę fotowoltaiczną planuje zbudować należąca do Grupy PGE spółka PGE Energia Odnawialna. Roczna produkcja instalacji na poziomie ok. 1100 MWh pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną ok. 500  gospodarstw domowych.

- Uruchomienie farmy fotowoltaicznej w pobliżu Elektrowni Opole będzie częścią realizowanego w Grupie PGE Programu PV. Jego celem jest zbudowanie do 2030 r. instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 3 GW i  umocnienie PGE na pozycji lidera rynku OZE w Polsce - mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

Do tej pory spółka PGE Energia Odnawialna zabezpieczyła na ten cel blisko 2500 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy ok. 1400 MW.  W przyszłości na tych terenach uruchomione zostaną zarówno jednomegawatowe projekty jak i znacznie większe przedsięwzięcia realizowane na gruntach własnych Grupy PGE, tak jak w przypadku Opola, ale również na gruntach dzierżawionych od prywatnych właścicieli, samorządów, instytucji kościelnych, a także na gruntach spółek skarbu państwa.

Składowisko odpadów paleniskowych „Groszowice” powstało na początku lat 90. jako infrastruktura towarzysząca Elektrowni Opole. Regularną eksploatację składowiska zakończono w 2000 roku.

- To niezwykle ważne, że właśnie w tym miejscu, na gruntach poprzemysłowych, wykorzystywanych przez lata przez Elektrownię Opole, planowana jest budowa farmy fotowoltaicznej. To dowód na to, że energetyka w Polsce zmienia się w kierunku odnawialnych źródeł energii, a w kompleksach tradycyjnie związanych z konwencjonalnym wytwarzaniem energii elektrycznej rośnie znaczenie zielonych inwestycji - mówi Wioletta Czemiel – Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Zanim będzie możliwe rozpoczęcie zasadniczych prac budowlanych w Opolu, konieczne jest przygotowanie terenu pod inwestycję oraz uzgodnienie z Elektrownią Opole umowy na przyłącze.

Zbudowana w 1993 r. Elektrownia Opole odgrywa strategiczna rolę w polskim systemie elektroenergetycznym. Po oddaniu w 2019 r. do eksploatacji dwóch nowoczesnych bloków energetycznych nr 5 i 6, Elektrownia Opole może zaspokoić do 8 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Elektrownia Opole jest trzecią co do wielkości polską elektrownią, po Bełchatowie i Kozienicach, w której pracują m.in. dwa nowoczesne bloki energetyczne o mocy 900 MW każdy. Technologia zastosowana w Elektrowni Opole pozwala uzyskać sprawność w produkcji energii elektrycznej na poziomie co najmniej 45,5 proc. Efektywność nowych bloków w Elektrowni Opole sprawia, że wytwarzanie energii elektrycznej wiąże się z ok. 25 proc. niższą emisją CO2 w porównaniu do starszej generacji bloków pracujących w Polsce.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2326,25 MW.

elopole_site