Tematem przewodnim tegorocznych Dni Otwartych będą nowe bloki energetyczne nr 5 i 6, przekazane do eksploatacji w bieżącym roku polskiemu sektorowi elektroenergetycznemu oraz wdrożone w Elektrowni Opole nowoczesne rozwiązania techniczne służące ochronie środowiska.

Zainteresowani będą mogli nie tylko szczegółowo poznać proces wytwarzania energii elektrycznej i uzyskać wiele ciekawych informacji na temat nowych jednostek wytwórczych– o łącznej mocy zainstalowanej 1800 MW – ale także będą mogli zobaczyć kluczowe urządzenia i instalacje energetyczne: kotły energetyczne, turbogeneratory, chłodnie kominowe czy centralną nastawnię elektrowni.

Zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze do 16 października 2019 roku w godzinach 8:00 - 14:00.

Osobą do kontaktu w sprawie organizacji wycieczek w ramach XV Dni Otwartych jest:

Pani Beata Walukiewicz
tel.: 77 423 5624

e-mail: beata.walukiewicz@gkpge.pl

Uwaga:
 Osoby niepełnoletnie mogą zwiedzić Elektrownię Opole wyłącznie w towarzystwie rodziców bądź prawnych opiekunów, natomiast zorganizowane grupy młodzieży ze szkół i uczelni wraz z opiekunami wyznaczonymi przez szkołę/uczelnię.

Informujemy, że ze względów bezpieczeństwa przyjmujemy tylko formalnie zgłoszone (poprzez wyznaczoną przez nas osobę do kontaktu) grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne.

Z uwagi na duże zainteresowanie Dniami Otwartymi organizowanymi przez Elektrownię Opole,a także ograniczone możliwości przyjęcia zainteresowanych, o czasie i terminie zwiedzania decyduje kolejność zgłoszenia.

elopole_site