Decyzja o budowie w Brzeziu elektrowni to początek lat 70-tych. Projekt techniczny Elektrowni Opole, uaktualniony w 1980 r., zakładał wybudowanie sześciu bloków energetycznych o mocy 360 MW każdy. W latach 1993 – 1997 oddano do użytku cztery bloki o łącznej mocy 1490 MW. Z dniem 31 grudnia 1998 r. zakończono proces budowy Elektrowni Opole jako inwestycji centralnej, dysponującej gotową infrastrukturą dla sześciu bloków.

 

01.09.1973 r.Wpis do dziennika budowy dokonany przez inż. Jerzego Zabokrzyckiego i Ryszarda Wierzbickiego o rozpoczęciu budowy stacji energetycznej A i B oraz budowy małej i dużej bariery.

 

08.07.1975 r.Rozpoczęcie wykopu pod fundament komina.

 

25.11.1975 r.Oddanie do użytku budynku dyrekcji Inwestora.

 

16.01.1976 r.Rozpoczęcie robót ziemnych przy budowie budynku głównego.

 

23.12.1976 r.Przekazanie do eksploatacji pierwszego z czterech magazynów inwestycyjnych.

 

1976 r.Zakończenie budowy chłodni nr 1.

 

28.05.1977 r.Rozpoczęcie robót budowlanych przy chłodni kominowej nr 2.

 

26.09.1977 r.Uruchomienie tymczasowej kotłowni olejowej.

 

07.04.1978 r.Zakończenie budowy jazu na Małej Panwi w Czarnowąsach, spiętrzającego wodę potrzebną dla elektrowni.

 

12.1978 r.Rozpoczęcie konstrukcji kotła I.

 

06.09.1979 r.Oddanie mieszkańcom wsi Brzezie wodociągu. Do tej pory czerpali oni wodę z płynącego obok cieku Brzeźniczanka.

 

14.09.1979 r.Rozpoczęcie budowy wywrotnic wagonowych nawęglania.

 

04.07.1980 r.Przekazanie do użytku na potrzeby elektrowni i mieszkańców Brzezia betonowej drogi dojazdowej.

 

05.1981 r.Rozpoczęcie konstrukcji kotła II.

 

30.05.1981 r.Skierowanie wody w przebudowany ciek Żydówka odprowadzający z terenu elektrowni od strony lasu wody do Odry.

 

18.12.1981 r.Przekazanie do eksploatacji drogi lokalnej Brzezie-Dobrzeń.

 

31.05.1982 r.Zakończenie budowy kotłowni pomocniczej, przystosowanej do ogrzewania całej budowy, podania pary technologicznej i ciepłej wody na zaplecze budowlane oraz do rozruchu I bloku.

 

23.11.1982 r.Odebranie do użytku telefonicznej linii kablowej TKD na trasie Opole-Zakrzów do elektrowni.

 

21.01.1983 r.Odebranie do użytku telefonicznej linii kablowej TKD na trasie Opole-Zakrzów do elektrowni.

 

21.01.1983 r.Uruchomienie rozdzielni elektrycznej na potrzeby ogólne, co spowodowało zakończenie „ery prowizorek”.

 

11.1984 r.Rozpoczęcie konstrukcji kotła III.

 

14.12.1984 r.Przekazanie w Czarnowąsach wału przeciwpożarowego nad Małą Panwią oraz drogi dojazdowej.

 

19.12.1984 r.Zakończenie budowy przesłony iłowej na terenie elektrowni, pozwalającej odprowadzić wody opadowe poza teren budowy i odtworzenie pierwotnego stanu wód gruntowych.

 

21.12.1984 r.Odebranie ujęcia wody na cieku Borkowskim.

 

10.01.1985 r.Wyasfaltowanie dojazdowych dróg betonowych oraz placów na zapleczach budowlanych.

 

05.11.1986 r.Przekazanie do użytku zajezdni motowozów i garaży dla spychaczy.

 

27.10.1987 r.Oddanie stacji transformatorowej 6/0,4 kV.

 

07.09.1988 r.Założenie lokalnej sieci instalacji opartej na mikrokomputerach.

 

1988 r.Zakończenie budowy bloku I.

19.07.1989 r.

Przekazanie do użytku hotelu „Pod Lasem”.

 

26.09.1989 r.Zakończenie modernizacji szlaku kolejowego Opole – Dobrzeń Wielki. Wcześniej zakończono podobne prace na linii Wrocław Nadodrze – Dobrzeń Wielki.

 

01.01.1990 r.Przejęcie do eksploatacji stacji 400/110 kV w Dobrzeniu Małym.

 

31.01.1990 r.Uruchomienie oczyszczalni ścieków sanitarnych i zadrzewienie strefy ochronnej.

 

03.08.1990 r.Przekazanie do użytku warsztatów.

 

26.11.1991 r.Zakończenie budowy hali remontów urządzeń młynowych z zapleczem socjalnym.

 

09.03.1992 r.Przejęcie do eksploatacji pierwszych obiektów na składowisku odpadów paleniskowych w Groszowicach.

 

03.09.1992 r.Przejęcie docelowych pomieszczeń stołówki i służby zdrowia.

 

21.09.1992 r.Zakończenie budowy strażnicy pożarnej. Uroczyste jej otwarcie nastąpiło 4 grudnia 1992 r.

 

28.10.1992 r.Oddanie do użytku głównej portierni. Rozpoczęcie elektronicznego pomiaru czasu pracy.

 

05.11.1992 r.Oddanie do użytku parkingów: autobusowego i samochodowego wraz z małą architekturą.

 

14.12.1992 r.Przekazanie do użytku pomieszczeń szatni centralnej.

 

23.02.1993 r., godzina 12.47Synchronizacja I bloku 360 megawatów z Krajowym Systemem Energetycznym.