Kalendarium

1973 Rozpoczęcie budowy.

1975 Rozpoczęcie wykopu pod fundament komina.

1978 Zakończenie budowy ujęcia wody dla elektrowni na rzece Mała Panew w Czarnowąsach.

1993 Synchronizacja bloku nr 1 z Krajowym Systemem Energetycznym.

1994 – 1997 Uruchomienie i synchronizacja kolejnych trzech bloków energetycznych.

2007 Utworzenie PGE Polskiej Grupy Energetycznej, w skład której wchodzi opolska elektrownia.

2012 Konsolidacja Elektrowni Opole S.A. ze spółką PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

2014 Wydanie przez zarząd PGE GiEK SA polecenia rozpoczęcia prac związanych z budową nowych bloków (31 stycznia), oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod nowe bloki (3 listopada).

2019 Oddanie do eksploatacji bloku nr 5 (maj).

2019 Oddanie do eksploatacji bloku nr 6 (wrzesień).