• PN-EN ISO 14001:2015
  • PN-ISO 45001:2018
  • PN-ISO/IEC 27001:2017

Zakres certyfikacji: wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej i ciepła.

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2029 roku w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS)

Zakres certyfikacji: wytwarzanie energii elektrycznej

dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

dla Laboratorium Badań Nieniszczących działającego w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

Zakres wykonywanych badań laboratoryjnych, uznanych przez Urząd Dozoru Technicznego:

  • Badania wizualne;
  • Badania penetracyjne;
  • Badania magnetyczno-proszkowe;
  • Badania ultradźwiękowe;
  • Badania twardości metali;
  • Badania termowizyjne;
  • Badania chemiczne. Metoda spektroskopii rentgenowskiej.
elopole_site