Elektrownia Opole w 2005 roku jako pierwsza organizacja w Polsce wdrożyła system zarządzania środowiskiem wg. wymagań EMAS i została wpisana do krajowego rejestru podmiotów, które posiadają wdrożony system EMAS, pod numerem
PL.2.16-001-01.

Podstawą prawną funkcjonowania systemu EMAS jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

Jednym z wymogów EMAS-u jest opracowanie i publikacja Deklaracji Środowiskowej. Deklaracja to nic innego, jak coroczna informacja skierowana do wszystkich zainteresowanych o oddziaływaniu naszej firmy na środowisko, a także podejmowanych przez nas działaniach zmierzających do jego minimalizacji.

W swojej działalności kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju. Stale prowadzimy prace nad modernizacją naszych instalacji, w celu poprawienia ich efektywności oraz obniżenia oddziaływań na środowisko. Zrealizowaliśmy największą inwestycję energetyczną w Polsce po 1989 roku – budowę dwóch bloków energetycznych o łącznej mocy ponad 1800 MW. Zdolności produkcyjne Elektrownia Opole, po wprowadzeniudo eksploatacji dwóch nowoczesnych bloków energetycznych, zwiększyły się ponad dwukrotnie i wynoszą aktualnie około 24 TWh energii elektrycznej rocznie.

Zakres Systemu Zarządzania Środowiskiem wg wymagań EMAS w ujęciu organizacyjnym obejmuje wszystkie komórki organizacyjne oraz obszary działalności PGE GiEK Oddział Elektrownia Opole w zakresie:

Wytwarzania energii elektrycznej – PKD 35.11 Z,

natomiast  w ujęciu fizycznym cztery niżej wskazane obiekty:

  • Teren podstawowy;
  • Ujęcie wody powierzchniowej Mała Panew;
  • Końcowa oczyszczalnia ścieków;
  • Składowisko odpadów paleniskowych Groszowice.

Opis poszczególnych obiektów zamieszczony został w poniższej Deklaracji Środowiskowej PGE GiEK Oddział Elektrownia Opole.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z naszą Deklaracją Środowiskową.